Genting Dream SIN-Redang-Samui-SIN (4 day 3 nights)
รหัสล่องเรือ
     WRTE180615
ชื่อเรือ
     Dream Cruise
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     ไทย
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     17900
ไฮไลท์ทัวร์
สิงคโปร์ - เรดัง(หมู่เกาะ)มาเลเซีย – เกาะสมุย - แหลมฉบัง
กำหนดการ
วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ย. 61 
วันที่ 1    ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )

สถานที่นัดพบที่  สนามบินดอนเมือง วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ 2 โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
*
** น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโล 1 ชิ้น /ท่าน

 
วันเดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย
7 ตุลาคม 2561 DMK - SIN FD357 10.40 14.05

 

 
สถานที่14.05 น. ถึงสนามบิน ชางงี ประเทศสิงคโปร์ นำท่านเดินทางไปท่าเรือ Marina Bay Cruise Center
 
15.00 น. ถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือทำการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านำตั๋วเรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือสำราญ

เดินทางโดยเรือ18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว 1 ชั่วโมง  หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)
ท่านสามารถทราบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปได้จาก Dream Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

วันที่  2 ท่าเรือเรดัง ประเทศมาเลเซีย
 
อาหารเช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 
 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ
** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ
 
 
สถานที่11.00 น. เรือสำราญจะจอดที่ เรดัง ประเทศ มาเลเซีย ทุกท่านสามารถเลือกโปรแกรมสำหรับทัวร์บนฝั่ง กับทางเรือสำราญ ได้โดยติดต่อที่โต๊ะ   Shore excursion   ชั้น 6 กลางลำเรือ
 
1. ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสาราญได้ที่ห้องพัก ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหารต่างๆบนเรือเปิดให้บริการ ตามปกติ
2. ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเรดังก็สามารถทำได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือจอดจะมีชายหาดและร้านค้า ต่างๆให้เดินได้ ทางเรือสำราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30นาที ตลอดทั้งวัน เรือแนะนำเวลา กลับมาที่เรืออย่างช้า เวลา 18.00 น. เพื่อที่ทุกท่านจะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น
 
** ตัวอย่าง ทัวร์เรดัง จะเป็นทัวร์พาไป Scuba Driving แบบไม่ลึกพาไปดำน้ำในจุดที่ปะการังสวยที่สุดในเกาะเรดังและเหมาะสำหรับท่านที่ฝึกหรือเพิ่งจะดำน้ำ ระยะเวลาในการดำน้ำ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะมีอุปกรณ์ให้บริการรวมถึงวีดีโอแนะนำและเตรียมตัวก่อนลงดำน้ำ (ท่านจะต้องแน่ใจว่าสุขภาพท่านแข็งแรงพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมดำน้ำทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เด็กอายุระหว่าง 8-11 ปี ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง) **
โปรแกรมและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากทางเรือสำราญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทางโดยเรือ20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของท่าน หลังจากนั้นชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 หรือท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  ท่าเรือเกาะสมุย ประเทศไทย 

อาหารเช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
 
 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ
 
** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

เดินทางโดยเรือ19.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเกาะสมุย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card  ของท่าน หลังจากนั้น ห้ามพลาดการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 กรุณาเช็ครอบเวลาโชว์อีกครั้งบนเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ) ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **
 
 
วันที่ 4  ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย 
 
ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ
 
** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ
 
 
สถานที่08.00 น. เรือเทียบท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 
หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพโดยรถโค้ชโดยสวัสดิภาพ
**กรุณาตรวจสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
 
 
 กิจกรรมบนเรือ GENTING DREAM 


บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายทัวร์เรื่อสำราญ ได้รับรางวัล  AWARD OF EXELLENCE ประจำปี 2017 
เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด


     

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป      

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image